AcadeMedia

Ännu en spännande notering på gång, så spännande att jag kände att jag måste skriva några rader om AcadeMedias notering. AcadeMedia är enligt dem själva Nordens största utbildningsföretag, de har drygt 60 000 elever och ca 80 000 vuxendeltagare. De har ca 14 000 medarbetare varav 200 på koncernnivå. AcadeMedias varumärken innefattar Hermods, Pysslingen, Plushögskolan, Framtidsgymnasiet, Vittra och NTI-Gymnasiet.

Idag ägs AcadeMedia av ett EQT-ägt bolag, och dessa ser nu till att göra en så kallad exit. När jag tittade snabbt på siffrorna verkade tillväxten ha varit stabil, 6% marginal och 30% soliditet. Däremot har marginalerna sjunkid de senaste åren.

Här är en bild från AcadeMedias hemsida:

Nyckeltal-201415.jpg Nyckeltal-201415.jpg

Nu till riskerna. De uppenbara riskerna är politiska risker. Vissa är strängt emot så kallade friskolor, det vill säga skolor som inte drivs av Stat, Kommun eller Landsting, men är finansierat av skattemedel. Detta sker via en så kallad skolpeng, vilken beräknas efter kommunens beräknade kostnad för skolan, och betalas per elev. Skolpengen är lika stor för kommunala och fristående skolor.

Friskolorna har varit hårt kritiserade, och viss kritik är helt rättfärdigad enligt mig. Jag anser att när det gäller vård och skola (som är känsliga ämen i svensk debatt) mäste valfrihet finnas, men kvalitetskontroll måste även finnas. Anekdotiskt är jag även av åsikten att Sveriges skola måste få ett lyft, läraryrket måste få bättre anseende och villkor, och skolan måste börja lära ut faktiska kunskaper som man använder i verkliga livet (Läs bland annat privatekonomi, hejja Ung Privatekonomi).

Nu när jag fått det ur systemet, AcadeMedias nuvarande ägare, EQT, är placerat på skatteparadiser Guernsey. EQT i sin tur ägs av Investor, och är vad som kallas ett riskkapitalbolag. Dessa upprättar fonder, var olika investerare får stoppa in pengar som riskkapitalbolaget får förvalta. Efter ett antal år ska fonden likvideras och vinster delas ut. Tidigare ar riskkapitalbolagen varit förknippade med otroliga vinster, men även astronomiska arvoden till ägarna via så kallad vinstdelning. De (riskkapitalbolagen i plural) har även fått kritik för att vara kortsiktiga, giriga och enbart vinst-drivna ägare. Något som enligt många inte lämpar sig inom vård och skola. Riskkapitalbolagen anklagas för att köpa bolag som de sedan inför hårda kostnadsnerskärningar och “uppsminkningar” på, sedan säljer de ut bolaget till nästa ägare. Detta har historiskt generarat höga vinster men ibland på bekostnad av personal, elever och patienter. För den som intresserar sig rekomenderar jag “De Svenska riskkapitalisterna” av Carolina Neurath.

Slutligen vill jag säga att jag hoppas AcadeMedias notering väcker skoldebatten till liv, det behövs nog för Sveriges framtida konkurrenskraft och skolbarnens välmående. Jag tänker inte teckna AcadeMedia som det ser ut idag, med anledning av de politiska riskerna, samt att det är ett riskkapitalbolag som säljer. Nu hoppas jag siffrorna är till följd av sunda investeringar och hållbar tillväxt, men risken finns att bolaget har gått på turbo och att EQT exit leder till en avmattning av resultaten och marginalerna. AcadeMedia är även verksamt utanför Sverige, vilket innebär att de riskerna är svårare att värdera. Däremot läste jag att de anställda fått ett löfte om att teckna aktier för 30 000 kr , och tydligen är intresset stort bland de anställda. Om det stämmer är det ett tecken på ett bra bolag, jag gillar ägarledda bolag.

Vad tycker ni om AcadeMedia, tecknar ni?

Jag äger EQT via Investor, kom ihåg att alltid göra din egen analys! Det jag skriver på bloggen är bara mina personliga åsikter.

Källor:
https://fakta.academedia.se
https://fakta.academedia.se/organisation/kortfakta/
http://skolvalet.nu/fragor-och-svar/vad-ar-skolpeng-2/ [Läst 2016-06-03]
Neurath, C. Almgren, J. De Svenska Riskkapitalisterna, (2014).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s