ByggPartner

ByggPartner är ett renodlat byggbolag verksamt i Stockholm/Mälardalen och Dalarna. ByggPartner har ca 370 medarbetare, och anser sig vara marknadsledande i Dalarna, medans fokus i Stockholm/Mälardalen ligger på tillväxt. Största ägare är grundare Bo Olsson (20% via Surditet AB) Dan Sten Olsson (9% Via SEB S.A) Priveq Investment (13% via AB och fond). Bolaget är noterat på First North.

Jag blev notifierat om bolaget av Fläderblom på twitter (@Jiikyellerjofa), som ville att nya ögon skulle se på bolaget, eftersom jag tycker Fläderblom brukar ha intressanta case med mycket fokus på värde, har jag nu grävt lite i rapporterna. Jag använder mig av bolagets årsredovisningar från 2013 till och med 2016.

Det första jag noterar är att bolaget är väldigt färskt på börsen, med första  handelsdag i början på December 2016. Det är lite annorlunda att agera i ett noterat klimat, något som bolaget måste ställa om sig inför. Bland annat behöver man tänka på compliance mer, och ha en IR funktion. Det borde medföra större overheadkostnader i samband med mer personal på huvudkontoret och mer byråkrati.

När jag tittar på nynoterade bolag vill jag veta varför bolaget valt att gå till börsen, och om man även tar in mer kapital i samband med introduktionen. I ByggPartners fall verkar syftet vara att Priveq ska få göra exit, efter det att bolagets mål har uppnåtts. Ankarinvesterare i noteringen var fyra befintliga ägare, som sammanlagt åtog sig 25% av aktierna. Inga nya aktier trycktes i samband med noteringen. Det här är ett helt okej syfte med börsintroduktion, och att bolaget inte trycker nya aktier stödjer tesen om att syftet är en exit för Priveq.

Hur ser siffrorna och historiken ut?

Siffrorna berättar en ganska trevlig historia, om ett litet bolag som ställts på rätsida av ett PE-bolag. 2012 gjorde man brakförlust på 57 m sek, och 2013 noteras en vinst på 7.8 m sek. 2016 noterar man 72.7 m sek på sista raden. Omsättningen har ökat med 9% compounded annual growth rate från 2013. KSV har ökat med samma cagr, men bruttoresultatet har ökat med 20% årligen under samma period (cagr). Overheadkostnaderna (Försäljning och administration) har ökat med försiktiga 5% per år (cagr) under samma period. Rörelseresultatet har sedan 2013 ökat med en cagr på 37%. Sista raden har under samma period ökat med cagr 53%.

Jag är osäker, eftersom man inte verkar rapportera antalet aktier innan men blev noterade, men det ser inte ut som att man tryckt nya aktier. Jag räknar i alla fall med 12.107 miljoner aktier under hela perioden. Det ger EBIT per aktie 4.2 kr, och fria kassaflöden 4 kr per aktie. EBIT per aktie har (eftersom ingen utspädning eller återköp skett) en cagr på 37%, och FCF per aktie har vuxit med 11% cagr sedan 2013. VPA har vuxit med 53% cagr sedan 2013. Från 2015 till 2016 mer än fördubblade man sista raden. Däremot har det fria kassaflödet minskat från 2015 till 2016.

Jag noterar även att man haft positiv tillväxt varje år sedan 2012, vilket är fint. D/E (Debt-to-Equity) har sjunkit från 5.6 år 2013 till 1.8 per 2016. Detta har medfört att FCF/EK sjunkit från 77% år 2013 till 38% 2016. Denna minskning i effektivitet är däremot inget negativt i det här fallet, eftersom det har skett till följd av att man minskat risken i bolaget genom att dra ner på skuldsättningen. ByggPartner har lyckats med konststycket att växa, samtidigt som man sänker skulderna, och ökar det egna kapitalet. Jag gillar att man lyckats kvarhålla en så stor del av vinsten att det egna kapitalet ökat med 32% per år (cagr) sedan 2013. Tillgångsmassan har ökat med 6% cagr och skulderna har minskat med 1% cagr sedan 2013.

Vidare har man förbättrat marginalerna från 4.3% bruttomarginal år 2013 och 0.9% nettomarginal samma år. för helåret 2016 noterar jag en bruttomarginal på 6.4% och en nettomarginal på 3.4%. Nettomarginalen kan jämföras med Skanskas nettomarginal på 3.9% för 2016 (från börsdatas vinst och omsättningssiffror).

Hur ser framtiden ut då?

Det är alltid svårt att sia om framtiden, men det är också så vi som analytiker kan tjäna pengar. Bolaget är ganska litet, med en omsättning på drygt 1 miljard, och ett Enterprise Value på knappt 720 miljoner. Jag tycker mig se ett ganska fint bygge av Priveq, som har sänkt skuldsättningen, och ökat lönsamheten, samtidigt som man vuxit försäljningen. ByggPartner ser ut att ha en mycket fin grund från vilken de kan fortsätta växa. Jag tror man kan förvänta sig liknande tillväxt som tidigare, ca 9% top-line och ebit/aktie. Det ska bli intressant att se hur bolaget utvecklas framöver, och om fokus kommer ligga på att växa organiskt eller via förvärv.

Slutsatser

ByggPartner ser definitivt ut som ett intressant bolag. fin tillväxt, och ökande marginaler är väldigt fint. Bolaget verkar också konvertera mycket av omsättningen till fritt kassaflöde. Däremot tycker jag att man har lite för generös utdelningspolicy, där man avser dela ut minst 50% av vinsten. Jag hade hellre sett en policy som gav större möjlighet att behålla pengarna i bolaget för att finansiera tillväxt. Om bolaget kan fortsätta i den takt de gjort sedan 2013 är det ett ganska intressant case. ByggPartner kan komma att utvecklas till en fin liten kassako, eller växa sig till en större aktör, där de utökar antalet marknader de verkar på. Oavsett vilken väg de väljer att gå tycker jag det ser ut att finnas fin uppsida, eftersom de har bra fcf/ek, och bra tillväxt, kombinerat med ökande marginaler och minskad finansiell risk i bolaget. Vidare ser jag inte några anledningar till att bolaget skulle ha svårt att anpassa sig till det noterade klimatet, och jag tror inte att byggbranschen kommer störta tvärt. Bolagets fria kassaflöde täcker lite drygt 20% av de totala skulderna, dvs de skulle vara skuldfritt relativt snabbt om det skulle krävas.

Pris

Idag handlas bolaget till EV/EBIT 14.2, och EV/FCF 14.7, på 2016 års EBIT och FCF. Om bolaget växer som det gjort 2013-2016, blir EV/EBIT 11.3 och EV/FCF 11.7 på 2017 estimerade siffror. Bolaget handlas till P/E 12 och P/FCF 10.6. 2017 förväntas dessa bli till P/E 12 och P/FCF 8.5. P/E talet lägger jag sällan stor vikt vid, men som snabb jämförelse kan vi ta Skanska P/E 15, Bonava P/E 14, Besqab P/E 11, Oscar Properties P/E 6. En direkt jämförelse av bara P/E tal är inte särskilt givande, men sett till bolagets förutsättningar verkar inte P/E 12 oskäligt.

Jag tycker om att ställa EV/EBIT och EV/FCF mot tillväxten, likt PEG-talet. Tar vi EV/EBIT och delar det med EBIT/aktie cagr som ett helt nummer (10% blir 10 i nämnaren), får vi (EV/EBIT)/(EBIT/aktie cagr) = 14/37 = 0.4 och (EV/FCF)/(FCF/aktie cagr) = 14.7/11 = 1.3. Detta sammanvägt med D/E 1.8 och FCF/EK 38%, tycker jag bolaget ser helt okej ut värderingsmässigt.

Vad tycker du om ByggPartner, och vad tycker du om min analys av bolaget?

Disclaimer: Jag äger i skrivande stund inga aktier i ByggPartner, men jag skulle kunna tänka mig att köpa aktier inom de närmsta månaderna. Kom ihåg att alltid göra din egen analys, inget jag skriver ska ses som rådgivning.

Uppdatering 05-04-2017: Efter att ha tittat på Besqab (analys) bestämde jag mig för att ta in den istället för ByggPartner. Besqab är lite dyrare, men jag föredrar med exponering mot Stockholm, och jag föredrar storstadsexponering framför exponeringen mot Dalarna. Jag tror det alltid kommer finnas efterfrågan i storstäderna, medans den snabbt kan vika i mindre regioner.

Uppdatering 12-04-2017: Tar in Byggpartner efter att jag minskat innehavet i Tobii. Disskussion med Fläderblom minskade oron för att ha byggexponering i Dalarna, och bolaget är billigare än Besqab. Tror båda kan utvecklas väl.

One thought on “ByggPartner

  1. Trevlig analys.Tycker själv dock att Byggpartner är ett säkrare val och mer uppsida än Besqab.
    Byggpartner är stora i Dalarna. Men det är väl Stockholm och Uppsala de växer i?Byggpartner har väldigt trevlig ROE dessutom med lite skulder.
    Det har dock väldigt stora kundfodringar/leverantörsskulder. Undrar om det liggernågon risk i att någon kund inte kan betala.

Comments are closed.