Förbättra din analysmodell med VOS Indicator

Venture Capital-firmor är väldigt rutinerade investerare, som dagligen blir uppsökta av entreprenörer på jakt efter kapital. För att klara av det trycket, har de utvecklat sofistikerade modeller för att snabbt kunna sålla agnarna från vetet. Ett sådant verktyg kallas Venture Capital Four Factors, eller Venture Oportunity Screening Indicator (VOS indicator).

VOS indicator är ett verktyg för att utvärdera hur intressant ett bolag i ett tidigt skede kan tänkas vara. VOS går ut på att man skapar en matris där faktorkategorierna ställs mot dess attraktivitet. Antingen kan man använda ett mått på attraktivitet, men bäst är att ta fram minst två scenarion.

Nedan finns ett exempel på hur en VOS screening kan se ut. Exemplet kommer från ”Entrepreneurial Finance”, sixth edition, av Leach och Melicher.

I tabellen ser man de fyra kategorierna/faktorerna, och fyra underfaktorer. Exemplet använder ett bra, mellan, och dåligt scenario. Notera blandningen av hårda och mjuka variabler, samt ett tydligt fokus på när man kan göra en exit. Detta är bara ett exempel, vad som är bra eller dåligt måste man avgöra i varje enskilt fall, antingen genom att titta på peers, eller på liknande branscher.

För att sammanfatta hela tabellen skulle jag säga att man letar efter ett bolag som leds av en kompetent ledning, som har entreprenöriella drivkrafter blandat med ägarandel. Bolaget ska vara lönsamt och verka i en intressant bransch, plus att det ska finnas en potentiell exit inom en fördefinierad tidsram. Jag tycker VOS är ett bra och tydligt verktyg för att överskådligt screena hur intressant ett bolag är.

Jag hoppas du finner något värde i den här modellen, jag tycker det kan vara ett intressant verktyg, och kommer försöka arbeta in något liknande i min nya analysmodell!

Ha det fint!
/T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s