Ambia Trading Group

Fläderblom (@Jiikyellerjofa, Fläderblom på Shareville) har än en gång skakat fram ett intressant case! Denna gång via ett gästinlägg av Simon Adolfsson (@8thwound, Medelvägen på Shareville). Caset i fråga är Ambia Trading Group, där tesen är att det finns enorma räntekostnader att skära i, och att det skulle vara det Peter Gyllenhammar skulle ha i åtanke.

Ambia är verksamma inom handel och logistik. Handeln sker både som inom detaljhandel via Intropris, och partihandel via Isolda. Abmia äger också Selector Logistik.

De största ägarna verkar vara VD, PGAB (Peter Gyllenhammar), och ett investmentbolag som heter Kvalitena AB. Det är givetvis bra att se VD ha ett stort innehav, att PGAB är näst största ägare är också bra för att få igenom de förslag och strukturella skiften han vill göra. Dessa siffror är däremot inte helt nya, de är en blandning av det på hemsidan som uppdaterades 2016-09-30, och ett pressmeddelande där PGAB flaggar upp till 12%. Jag antar att ägarförhållandena ändrats sedan PGAB ökade från 9.9% till 12% via köp över AktieTorget. Källa: största ägarePGAB ökar innehav.

Till att börja med vill jag säga att det här inte verkar vara något kvalitetsbolag, då man fått anmärkningar av revisor från 2012 till 2015, plus en allvarlig erinran från AktieTorget på grund av bristande informationsgivning i samband med vissa emmissioner.

”Disciplinkommittén har beslutat att tilldela bolaget en allvarlig erinran på grund av brister i informationsgivningen, främst i anslutning till nyemissioner till GEM och Magnus Samuelsson, samt i anslutning till en riktad nyemission under första halvan av 2016.” Källa, Ambias kommentar.

Revisorerna har uttalat sig om att bolaget varit sena med rapportering eller betalning av skatter och avgifter, vilket har lett till straffräntor. Anledningen att man inte fick denna anmärkning 2011 är för att revisorn tillsattes efter verksamhetsårets slut, och denne då inte kunnat göra något uttalande.  För mig är det lite intressant att man inte klarar av att betala saker i tid, särskilt när det gäller skatter och dylikt, och att man inte kunnat få ett revisorsuttalande för 2011 är inget som klingar bra i mina öron. Ambias rapporter

Redan här är det två saker som talar emot en investering från min sida, dels en business som jag inte tycker verkar intressant, och dels att man missköter rapportering och får negativa uttalanden varje år av revisorn. Om vi tittar på siffrorna ser vi ganska snabbt det Simon pratar om när det gäller förbättringspotential.

Under 2016 omsatte man 860 miljoner kr, men endast 8,5% i bruttomarginal och 0,4% operativ marginal. Man lyckas alltså bara få 3.6 mkr i operativ vinst på 860 m kr omsättning. Hela denna operativa vinst äts sedan upp av ett finansnetto på -8.6 m kr. 2015 såg liknande ut, med 509 m kr omsättning, 11% bruttomarginal och 1,1% operativ marginal. Det vill säga 5,4 m kr operativ vinst, men denna äts upp av ett finansnetto på -6,7 m kr.

Däremot har man haft rejäl tillväxt i omsättning, 69% från 2015 till 2016 och 156% från 2014 till 2015. I genomsnitt har de vuxit 66% per år sedan 2011, och CAGR är nästan 50%. Tillgångarna har vuxit med 48% CAGR, 250% 2014 till 2015, och minskade med 2% från 2015 till 2016. Det egna kapitalet har vuxit med 45% CAGR, minskade med 3% från 2014 till 2015, och ökade med 57% från 2015 till 2016.

Tyvärr är det bara tillväxten som imponerar, bolaget har enlig mig en oerhört svag finansiell ställning. Debt to Equity är enorma 10, det vill säga att de totala skulderna är 10 gånger större än det egna kapitalet. Man har en räntetäckningsgrad som är 0,4, vilket innebär att man inte kan betala räntekostnaderna med den operativa inkomsten. Räntetäckningsgraden har ständigt försämrats sedan 2011, då den var 2,2. 2015 var räntetäckningen 0,8 och genomsnittet har varit 1,3 gånger. Bolaget kan inte heller betala sina kortfristiga skulder med de kortfristiga tillgångarna exkluderat varulager. Ambia hade för 2016 en Quick Ratio på 0,7 vilket var samma 2015. Intressant nog är att bolagets quick ratio har förbättrats sedan 2011, då den var 0,05. Genomsnittet sedan 2011 är 0,4. Man vill att bolaget ska ha en quick ratio som är större än 1 och gärna med en del svängrum. Bolaget har extremt stora skulder sett till bolagets operativa vinst. Den operativa vinsten räcker endast de totala skulderna 0,02 gånger. Det är inte ett problem i sig, givet at bolaget kan betala de räntor som kommer som följd av skulderna. Något som Ambia inte klarar av.

För att sammanfatta, Ambia har dålig lönsamhet och dålig finansiell stabilitet. Jag tycker inte deras business är intressant, och de har flera gånger haft brister i sin redovisning. Jag tycker alltså att bolaget är långt ifrån ett fint kvalitetsbolag. Som ni ser är det flera nyckeltal som ger en siffra som inte har något analytiskt värde, och de har inga rapporter över kassaflöden före 2014.

Om vi tittar på prislappen ser det ganska billigt ut. Bolaget handlas till en blygsam EV/S multipel på 0,2, men EV/EBIT är 51,2. P/B är 2,3, och P/S är 0,05. Detta är beräknat med ett pris per aktie på 15 kr.

Däremot är det väldigt svårt att veta vad som är någon sorts rimlig multipel, då bolaget är av lite sämre kvalité. Däremot så har dem otroligt stor omsättning sett till deras storlek, så om man som följd av omstrukturering kan lyfta marginalerna bör Ambia kunna uppvärderas betydligt. Om man i det förstasteget kan kapa räntekostnaderna så att det finns en vinst att räkna på, och sedan kan öka bruttomarginalen och den operativa marginalen, så att man blir kassaflödespositiva, borde bolaget kunna handlas till P/S 0,5 eller P/E 10. Detta är nog ganska långt bort, och tyvärr har man inte någon kvalitetsbusiness i ryggen som bidrar med en sorts säkerhetsmarginal. Däremot menar Simon Adolfsson som jag nämnde tidigare att bolaget säkert har en del dolda tillgångar som uppstått till följd av förvärv med tillgångar i utlandet. Om det är så, borde bolaget få en tillfällig boost i tillgångar, och en uppskrivning som ger en boost i resultaträkningen. Detta gör däremot ingenting för att öka marginalerna eller kassaflödet.

För att sammanfatta, så jag håller med Simon om att nedsidan borde kunna vara begränsad, och uppsidan är väldigt stor givet att Peter Gyllenhammar får igenom bra förändringar, men bolaget är av för låg kvalité för att jag ska känna mig bekväm med det i min portfölj. Ambia är alltås ett väldigt intressant turn-around/aktivist case, men det är inte i linje med min investeringsstrategi. Om bolaget hade varit av lite högre kvalité, till exempel haft bättre soliditets- och likviditetsmått, och positiva operationella kassaflöden så hade det kunnat platsa i min portfölj.

Jag tackar Fläderblom och Medelvägen för det intressanta caset, och hoppas att ni lyckas bra med era investeringar! Om ni inte redan gör det så rekommenderar jag er att följa både Fläderblom och Simon på Twitter och Shareville! (@Jiikyellerjofa och @8thwound på Twitter, och, Fläderblom och Medelvägen på Shareville)

Jag äger i skrivande stund en liten bevakningspost, denna kommer jag försöka sälja under veckan.

Kom ihåg att alltid göra din egen analys och att inte ta det jag skriver som direkta tips eller råd. Det är bara mina egna åsikter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s