Investor + Patricia Industries = falskt?

Hallå i stugan!
Här kommer en liten observation jag gjorde när jag var inne på Investors hemsida och klickade omkring. Det gäller dotterbolaget Patricia Industries, som äger Investors onoterade innehav.

Jag tror att vi inom en överskådlig framtid kan komma att se en notering av Patricia Industries, motiveringen kommer här.

På Investors hemsida mötte jag nyheten att Patricia industries har fått en ny hemsida, denna ligger inte under Investors domän, utan är helt fristående. Detta ledde mig till att fundera på hur Investor utvecklat Patricia industries. Till att börja med, startade man Patricia industries under 2015, och dåvarande VD för Investor Börje Ekholm blir VD. Patricia industries har sum uppdrag att utveckla och expandera Investors portfölj av onoterade innheav (exklusive EQT), och man har en egen styrelse och VD. Vidare kan tilläggas att det här är ingen billig styrelse. För att nämna några som sitter i denna styrelse: Börje Ekholm, Jacob Wallenberg, Johan Forssel, och Marcus Wallenberg. Dessa grabbar lär kosta en del om man vill ha dem bakom ratten. Givet att denna ledningsgrupp tar ut arvode (något jag utgår ifrån) betalar man dubbel “avgift” för förvaltningen av Patricias innehav. Det blir som en fond-i-fond, och dessa är ju knappast kostnadseffektiva.

Vidare noterar jag att den relativa storleken på innehaven i Patricia industries är försvinnande liten. Patricia industries uppgår till ca 20% av Investor, och det största innehavet i Patricia industries (Mölnycke Healthcare) uppgår till 7% av Investors totala portfölj. Enligt info från Investors hemsida ser innehaven ut såhär.

investors portf.PNG

Finansiella Placeringar är innehav med “obestämd placeringshorisont”.

Här ser vi ganska tydligt att det enda innehavet i Patricia Industries med någorlunda betydelse för Investor som helhet är Mölnycke. Portföljen med finansiella placeringar består av ett oidentifierat antal investeringar, men man redovisar de fem största på Investors hemsida. Varje enskilt innehav är även här försvinnande litet, och i skrivande stund ser det ut så här.

fin investm.PNG

För att summera mina observationer som enligt mig pekar på att man separerar Patricia Industries från Investor:

  1. Patricia industries är ett eget bolag med egen styrelse och VD
  2. Patricia industries enskilda innehav har mycket liten impact på Investor i helhet
  3. Man har en egen hemsida (patriciaindustries.com), helt frånskild Investor. Både grafiskt och egen toppdomän. (inte investorab.com/patricia…)

Jag tror helt enkelt att Patricia Industries kommer att få leva sitt egna liv, fritt från Investor. Det blir billigare för Investor, och det låter Investor fokusera på de större och viktigare innehaven där man får bättre avkastning på nedlagda resurser. Både Atlas Copco och ABB har ju haft det lite motigt, och står sammanlagt för 31% av Investor. Något som talar emot detta är att man på Patricia Industries tydligt skriver att man är en del av Investor AB, och att Patricia-styrelsen är fullpackad med Investor-toppar.

Sammanfattningsvis tycker jag stegen som Investor tagit pekar på att man är i färd med att sälja ut Patricia industries, kanske till börsen. Jag är villig att gå så långt som att säga Patricia Industries till börsen innan 2018, kom ihåg var ni hörde det först ;-).

Tror en ipo skulle bli ofantligt övertecknad i dagens ipo-hausse-klimat. Ännu mer när det är storfräsare som Investor som står i ägarboken. Vad tror ni?

#PatriciaIndustriesIPO
-Samuraimannen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s