Tankar om Börsdata

Jag har använt börsdata flitigt under ca ett år, och tänkte summera mina tankar och funderingar kring verktyget. Jag är premium-kund, och använder mig mest av exportfunktionen, samt de fundamentala nyckeltalen.

Vad är Börsdata

Börsdata.se är en tjänst som enligt dem själva “strävar efter att presentera finansiell information för investerare på ett nytt och innovativt sätt. Vi ger en unik överblick över aktiemarknaden med upp till 10 års historik över enskilda börsbolag, sektorer och branscher. Vår ambition är att vara den ledande informationskällan inom fundamental analys och nyckeltal”.

Kort sammanfattat kan man säga att de presenterar data gällande bolag. De har tre prisnivåer, gratis, premium, och pro. Som gratisanvändare kan man bara se ett mycket litet utbud av nyckeltal, och bara använda en screener med förutbestämda nyckeltal. Som premium får man ta del av samtliga nyckeltal, alla nyckeltal i screenern, strategi-funktionerna, och använda export-funktionen. Som pro får man utöver det tillgång till estimat från SME. Du kan läsa mer på Börsdatas “Om Oss”-sida.

Fördelar

Den största fördelen med Börsdata är att det går väldigt snabbt att för en överblick över ett bolag, och få en känsla om det är något att gräva djupare i. Man får direkt en bild över hur försäljning och resultat har utvecklats, bolagets skuldsättning, och hur bolaget är värderat.

Den andra fördelen är att det finns väldigt mycket data, som man dels kan screena i Börsdatas egna screener, eller exportera till Excel. Den sistnämnda, alltså att exportera till Excel, är den funktion jag tycker är bäst.

Nackdelar

Den största nackdelen är att man inte ser hela redovisningen som den är redovisad av bolaget. Det går inte att se hur kostnaderna är fördelade, vad som utgör försäljningen, eller andra viktiga datapunkter. Mest väsentligt är att man inte kan se om bolaget aktiverar eller kostnadsför utvecklingskostnader, och att CapEx beräknas fel. Detta gör att jag nästan aldrig använder annat än exportfunktionen, och nyckeltalsfunktionerna.

Hur använder jag Börsdata

Det jag oftast gör är att jag kör en screener med ett antal sparade nyckeltal, exporterar det till excel för att kunna beräkna EVEBIT/EBIT-tillväxt och EVE/Vinsttillväxt. På senare tid har jag dock hittat Börsdatas export-funktion, som har stöd för 30 nyckeltal. Den långa listan på alla börsbolag i Norden och några i USA, exporterar jag till Excel, där jag beräknar några egna nyckeltal, och börjar plocka bort bolag jag ej är intresserad av på basis av till exempel lönsamhet. Det blir ungefär som en jättescreener, som du i framtiden kan läsa mer om här: Hur jag screenar medBörsdata. Den listan som blir kvar är den listan jag går till först när jag letar nya bolag att investera i. De eventuella kandidaterna analyserar jag enligt min strategi i Excel.

Börsdata är också jättehändigt när det gäller att svara på frågan “Vad tycker du om Bolag X”. Istället för att gå genom min ganska tidskrävande Excel-analys, kan jag snabbt kolla börsdata och därefter säga om det är något jag skulle tycka rättfärdigar djupare analys eller en “ten foot pole”. En spoiler alert är att de flesta rör jag inte ens med en ten foot pole.

Sammanfattningsvis kan jag säga att Börsdata är en tjänst som underlättar fantastiskt mycket, men man måste fortfarande göra det tunga arbetet själv. Främsta feature är att exportera alla bolag på Nordens börser med 30 nyckeltal, och att på 5 min kunna såga kompisarnas nya case. Börsdata har också en funktion för teknisk analys, och även flera sådana nyckeltal, inget av vilka jag använder så jag kan ej uttala mig om dessa. För mig är det värt pengarna att vara premium-kund, särskilt eftersom jag är medlem i Unga Aktiesparare och får rabatt.

Det var mina åsikter om Börsdata, använder du Börsdata?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s