Kort Analys av INVISIO

Översikt

Bolaget utvecklar och levererar specialiserad kommunikationsutrustning för militär personal. Kunder är till exempel militär, polis, brandkår, och säkerhetsbranschen.

  • Börsvärde: 6.8 miljarder SEK
  • Enterprise value: 6.9 miljarder SEK
  • ROIC: 45%
  • EV/EBIT: 45
  • Omsättningstillväxt 5-år CAGR: ~20%

Företagsbeskrivning

Enligt årsrapporten 2019 håller bolaget på med följande: “INVISIO develops and sells advanced communication systems with hearing protection that enable professionals in noisy and mission-critical environments to communicate and work effectively. The systems give operational advantages and increased security for the users, such as military, police and security personnel. Protection against hearing loss helps to reduce individual suffering and costs to society”

Enligt samma rapport står Europeiska och Amerikanska försvarsindustrin för ca 90% av omsättningen, men man menar att stort intresse finns inom brottsbekämpning och andra geografiska områden.

Beskrivning av caset

Bolaget har mycket goda marginaler och hög ROIC. En tes skulle kunna vara ökad oro leder till mer behov av militär och polis i fält som har behov av INVISIOs produkter.

Bolagets Kvalité

Kollar man på Börsdata ser det onekligen ut som att bolaget är av mycket hög kvalité.

asdasdasdadad.PNG

INVISIO har mycket goda marginaler och fantastiskt hög avkastning på investerat kapital. Bolaget har dessutom en sakta men säkert ökande bruttomarginal.

asdasdasdadad

Därtill kan vi lägga en mycket stark balansräkning, med väldigt lite immateriella tillgångar och låg skuldsättning.

Dock ska man notera att bolaget verkar stundvis drabbas av otroligt dåliga kvartal, exempelvis Q1-2019 var rörelseresultatet rasade till nära noll.

Pris

Att bolaget verkar ha hög kvalité är jag tydligen inte ensam om att tycka, då INVISIO är väldigt högt värderat. EV/EBIT 46 är inte särskilt billigt. I relation till tillväxten i EBIT som är ca 25% årligt de senaste 5 åren får vi en (EV/EBIT)/EBIT-tillväxt multipel på drygt 1.8.

Givet bolagets höga lönsamhet och snabba tillväxt är de antagligen värda en premie jämfört med ett index. Eftersom man handlar med stater och deras försvarsbudgetar ligger det eventuellt mycket politisk risk i caset, och det tycker jag man bör ha i åtanke. Eftersom en stat, kommun, eller liknande inte handlar eller genomför affärer på exakt samma sätt som ett “vanligt” företag kan det hända att inköp varierar mer.

Slutsats

Tar man de otroligt fina marginalerna och ROIC in i beräkningarna, plus den starka balansräkningen tycker jag spontant att EV/EBIT 30-35 ser attraktivt ut. Jag ser således inte någon säkerhetsmarginal i nuvarande värdering. Anledningen att jag vill ha bolaget till en lägre multipel än vad som erbjuds idag är dels den politiska risken, och dels att man militären som motpart. Jag kan med andra ord inte ha lika bra koll eller förståelse exakt hur kunderna (försvaret/militären) agerar. Jag antar att de drivs oerhört hårt av budget och sittande regering, och således inte av deras “faktiska” behov. Något som är positivt är att INVISIO verkar försöka diversifiera sin kundbas, men samma gäller såklart polis och annan statlig verksamhet. Den bransch jag ser som skulle agera mest “marknadsmässigt” är antagligen säkerhetsbranschen, men det är inte tydligt hur snabbt bolaget expanderar till de branscherna.

För att summera, oerhört bra lönsamhet och stark balansräkning. Man verkar inom en knepig bransch, och värderingen lämnar inte väldigt mycket margin of safety.

Jag äger inte aktier i INVISIO i skrivande stund.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s