2016 till 2017

Gott Nytt År!
Här kommer en liten text om vad jag ska göra bättre under 2017, och take-aways från 2016.

Två små kom-ihåg-meningar: Under 2017 och framöver, ska jag bli bättre på att göra min DD innan jag kastar mig på köpknappen. Jag ska komma ihåg att det aldrig är bråttom att köpa!

Under 2017 kommer jag ändra min portföljstrategi.
Jag har beslutat att kalla min nya approach för PizzaPortföljen, där idén är att få exponering mot en bredare exponering mot olika tillgångsklasser. Jag har satt upp en mål-pizza, som ska agera riktlinje, men porföljviktningen ska vara flexibel, så att jag har möjlighet att justera balanseringen mellan tillgångsslagen beroende på var jag hittar bra alternativ.

Tanken är att ha en balansering där Kärninnehav står för 50%. Dessa ska vara stora stabila bolag. 35% i småbolag, här är idén att om jag ska ha någon sorts edge, måste jag söka mig mot de mindre listorna där bolagen inte är liga analyserade. Här borde det även vara större chans att hitta felprissättningar, då de som generellt investerar på de mindre listorna inte är institutionella, eller proffs. Gemensamt för de här två kategorierna är att jag söker efter ög kvalité i portföljbolagen. Jag vill ha en bra business, styrd av en bra styrelse och ledning, samt god lönsamhet, stabilitet och effektivitet. Vidare tänkte jag ha 5% i olika indexfonder, 5% i fixed income/råvaror, och 5% kassa. Just nu har jag två globalfonder och två Emerging Markets fonder, och en frontier markets fond. Jag har lite fixed income, via P2P lending hos Lendify. Utöver detta har jag exponering mot guld och gold miners via ETF-erna GLD och GDX.

I slutet av 2016 uppdaterade jag mitt spreadsheet där jag trackar min portfölj, och så skrev jag ner en grov checklista som fungerar som stöd för min analysmodell. Den är ungefär 2 sidor med saker som jag måste komma ihåg och som jag ska kolla, i vissa fall använder jag ett kalkylark där jag för in historiska data från bolagsrapporterna.

De månatliga uppdateringarna kommer även upphöra, dels pga lågt intresse, men mest för att hjälpa mig att zooma ut, och tänka mer långsiktigt. Det kan även motverka mitt största problem, som är att jag handlar för mycket och för ofta. Det händer ofta att jag hittar ett bolag som jag tycker verkar intressant, och dyker in med huvudet först, utan att analysera bolaget ordentligt först. Detta leder tillbaka till den inledande meningen i det här inlägget. Dessa kan komma att ersättas av kvartals eller halvårsuppdateringar.

Avslutande på ämnet portfölj kan jag lägga 2016 till böckerna med en avkastning på ca 13%, med en sharpe-kvot på 1.19. Min portfölj hade i december en ungefärlig direktavkastning på 1%, på grund av min feta (60%) kassa.

Som en sista grej vill jag dela med mig av att jag och min kära sambo har blivit vegetarianer, eller med flexitarianer. Då vi inte köper kött eller djurprodukter, men vi tackar inte heller nej om vi skulle bli bjudna. Anledningen till att vi minskar vår djurkonsumtion är 1. de stackars djuren, och 2. #SparadKrona. Det är mycket billigare med diverse bönor, ärtor, och linser än vad det är med kött. Vi handlade ca 30 kg mat för ungefär 900 kr, på ICA. Svårmatchat om man ska ha kött, fisk, eller kycklingprodukter i kassen.

Det var allt för denna gång, må god avkastning välsigna er alla!
-Samuraimannen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s